Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

yagien
8768 8013 500
beer drinks
Reposted frommajkey majkey viacorvax corvax
yagien
0486 d84a
Reposted fromlittlefool littlefool vialugola lugola
yagien
1422 8823
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viajdeg jdeg

April 12 2015

April 05 2015

March 29 2015

March 15 2015

March 13 2015

yagien
7445 44d2 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacorvax corvax
yagien
5904 4410 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viacorvax corvax
9399 8448
Reposted fromzamulasz zamulasz viajdeg jdeg
yagien

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viapoezja poezja
yagien

Chodzi tylko o to, żeby się nie zamartwiać, bo odkryłam już jakiś czas temu, że w tym słowie kryje się jakaś „martwica”.

Martwienie się o jakąś sprawę, osobę, zdarzenie nic nie daje, nie ma w tym żadnej energii leczniczej. Staram się przekuwać to w zaletę, czyli przeobrażać w konkretne działanie albo czasem po prostu stanąć przed koniecznością odpuszczenia sobie danego tematu z głowy. I jest to bardzo trudne.

— mela koteluk
Reposted fromkyte kyte viajdeg jdeg
yagien
Lubię pić zieloną herbatę i czytać. Po prostu nie mam lepszego pomysłu na resztę życia.
— Krzysztof Varga
Reposted frompesy pesy vialugola lugola
yagien
6526 b6c7
Wroclaw, Poland
Reposted fromretaliate retaliate vialugola lugola

March 01 2015

February 08 2015

February 01 2015

January 25 2015

January 18 2015

January 11 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl